divendres, 21 de desembre del 2012

LA COMUNICACIÓ A TRAVÉS DE LES TIC


Com a futura docent, tinc consciència de que un aspecte molt important dins el centre escolar és mantenir una comunicació fluïda i contínua dins aquest, i a la vegada amb les famílies.
D’aquesta manera, les TIC són una eina indispensable per fer possible aquesta comunicació entre tots els components del  procés d’ensenyament-aprenentatge dels infants.

Per una banda, és necessària la comunicació dins el centre, és a dir, entre mestres. Aquestos han de mantenir una comunicació constant per tal de realitzar una tasca coordinada i de forma cooperativa dins el centre escolar. Aquesta comunicació es pot donar a través de blocs educatius, webs o espais on de forma privada els docents puguin compartir les seves experiències.

Per altra banda, també és necessària mantenir la comunicació amb els pares dels alumnes del centre. Aquestos s’han de mantenir informats dels processos que els seus fills realitzen a l’escola, a la vegada que s’han de fer partícips del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació es pot dur a terme fent servint les TIC a través de, per exemple, blocs educatius on els pares podran informar-se sobre els esdeveniments que es donen a l’escola, i alhora podran participar de forma activa. Per a això, és necessària un alt grau d’implicació per part de les famílies, sinó aquesta comunicació no serà mai possible.

Per tal d’aconseguir aquesta comunicació a través de les TIC, el centre haurà de gaudir dels recursos necessaris, com són: accés a Internet, ordinadors disponibles, suport tècnic, formació del professorat, implicació per part de tots els components del centre, etc.

Per tant, és una feina de TOTS fer possible aquesta comunicació fluïda i contínua que tant important és per al procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes. 
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada