dijous, 27 de desembre del 2012

HIPERTEXTO E HIPERMEDIA EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. JESÚS SALINAS.


Segons diu Jesús Salinas  a la seva lectura:
- Hipertext: tecnologia software per organitzar i emmagatzemar informació en una base de coneixements.
- Hipermèdia: aplicacions hipertext que incloeixen gràfics, àudio i vídeos.
- Multimèdia: classe de sistemes de comunicació interactiva controlada per ordenador que crea, emmagatzema, transmet i recupera xarxes d’informació textual, gràfica i auditiva.
La Hipermèdia és un hipertext multimèdia.

Els quatre elements bàsics d’un sistema hipermèdia són:
1. Node: fragments de text, gràfics, vídeo i altra informació. És la unitat bàsica d’emmagatzament d’informació.
2. Connexions o enllaços: interconnexions entre nodes que estableixen la interrelació entre la informació dels mateixos.
3. Xarxa d’idees: es l’estructura organitzada del sistema. L’estructura del node i l’estructura de connexions formen una xarxa d’idees.
4. Itineraris: guies.

Salinas diu que tant els elements descrits, com la interacció entre els usuaris i el sistema hipermèdia, ens poden portar a un millor coneixement del funcionament dels sistemes hipermèdia.

Aquesta lectura m’ha ajudat a conèixer molt millor aquestos conceptes i a resoldre confusions. Salinas resumeix de forma molt precisa els conceptes i deixa molt clar els termes per a iniciats en el tema, com jo mateixa. 

diumenge, 23 de desembre del 2012

Les TIC com a eina educativa escola-família


Com impliquem a les famílies en les TIC?
Per tal d’inserir a les famílies a la vida de l’escola i a l’ús de les noves tecnologies, hem de seguir un pla d’actuació.
Aquesta pla d’actuació consta dels següents passos:
1. Coneixement. Conèixer a les famílies dels nostres alumnes: saber a que es dediquen, si treballen de nit, si poden passar més temps amb els seus fills, si tenen xarxes socials, etc.
Aquesta informació s’aconseguirà a través de qüestionaris, de reunions, etc.

2. Informació. Informar a les famílies sobre el que es fa a l’escola a través de reunions, de la pàgina web de l’escola, etc.

3. Formació. Formar a les famílies en TIC.

4. Participació. Fer que les famílies participin en la vida de l’escola.

5. Col·laboració. Fer que les famílies col·laborin a l’escola, motivant als pares per a que s’impliquin.

El centre ha de ser l’encarregat de dissenyar aquest pla d’actuació amb l’objectiu d’implicar als pares en la formació de les competències digitals dels seus fills.

No és fàcil establir una relació de col·laboració i cooperació amb les famílies de l’escola, ja que moltes d’aquestes no tenen aquesta predisposició i es neguen a formar part de la vida de l’escola. Però, com a futures docents, hem de treballar en aquesta tasca i hem d’actuar de la manera adequada per tal de donar lloc a oportunitats per a les famílies del centre. 

divendres, 21 de desembre del 2012

LA COMUNICACIÓ A TRAVÉS DE LES TIC


Com a futura docent, tinc consciència de que un aspecte molt important dins el centre escolar és mantenir una comunicació fluïda i contínua dins aquest, i a la vegada amb les famílies.
D’aquesta manera, les TIC són una eina indispensable per fer possible aquesta comunicació entre tots els components del  procés d’ensenyament-aprenentatge dels infants.

Per una banda, és necessària la comunicació dins el centre, és a dir, entre mestres. Aquestos han de mantenir una comunicació constant per tal de realitzar una tasca coordinada i de forma cooperativa dins el centre escolar. Aquesta comunicació es pot donar a través de blocs educatius, webs o espais on de forma privada els docents puguin compartir les seves experiències.

Per altra banda, també és necessària mantenir la comunicació amb els pares dels alumnes del centre. Aquestos s’han de mantenir informats dels processos que els seus fills realitzen a l’escola, a la vegada que s’han de fer partícips del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació es pot dur a terme fent servint les TIC a través de, per exemple, blocs educatius on els pares podran informar-se sobre els esdeveniments que es donen a l’escola, i alhora podran participar de forma activa. Per a això, és necessària un alt grau d’implicació per part de les famílies, sinó aquesta comunicació no serà mai possible.

Per tal d’aconseguir aquesta comunicació a través de les TIC, el centre haurà de gaudir dels recursos necessaris, com són: accés a Internet, ordinadors disponibles, suport tècnic, formació del professorat, implicació per part de tots els components del centre, etc.

Per tant, és una feina de TOTS fer possible aquesta comunicació fluïda i contínua que tant important és per al procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes. 
dilluns, 10 de desembre del 2012

Ús de les TIC

Per tal de sentir-me motivada a utilitzar les TIC com a futura docent, m’agradaria que el centre en el que estic tingui predisposició per fer servir aquestes com a eina en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

Així, el centre hauria de comptar amb les condicions necessàries per a disposar d’ordinadors disponibles tant per als alumnes com per als docents. A més, s’hauria de comptar amb algun tipus de formació destinada al professorat, per tal de fer un treball més significatiu entre tots.

Per altra banda, l’equip docent hauria de tenir la predisposició necessària per a fer un treball conjunt envers l’ús de les TIC. Hauria d’existir una cooperació i un treball coordinat entre els docents del centre per tal de realitzar una tasca coherent.

A més, crec que seria necessària la inclusió de les famílies en l’ús de les TIC. Així, els alumnes aproparan les noves tecnologies tant a l’escola com a casa.

És molt important conscienciar als alumnes de que l’ús de les TIC ha de servir com a eina educativa, i que han de fer d’aquestes un ús coherent i significatiu per al seu procés d’ensenyament-aprenentatge. 

dilluns, 3 de desembre del 2012

Continuem amb els muntatges Power PointDesprés de fer el nostre muntatge de Caillou en Power Point, hem continuat amb els muntatges amb aquest programa, i hem realitzat diverses activitats que s’enllacen amb el conte de Caillou.

La primera activitat consisteix en que l’infant ha de clickar sobre les imatges dels medis de transport que volen. Les imatges que apareixen són un avió, un autobús, un helicòpter, una avioneta, un vaixell i un cotxe. Al pinxar damunt de les imatges, sona un àudio que indica a l’infant si el medi de transport vola o no vola.

La segona activitat consisteix en el contrari, és a dir, en fer click damunt les imatges dels medis de transport que no volen. Les imatges que apareixen són una bicicleta, una avioneta, un autobús, un helicòpter, un cavall i un avió.

Per últim, la tercera activitat consisteix en trobar les diferències de entre dos imatges similars.
L’infant ha de fer click sobre la zona on troba la diferència, i si és correcte, sortirà un cercle vermell que l’indiqui.

Fins al moment, m’està agradant molt muntar aquest tipus d’activitats, per què estic aprenent a realitzar moltes tasques amb l’eina Power Point que no coneixia.
En un principi, pensava que aquest programa servia únicament per a fer presentacions, per què era per al que jo l’havia emprat fins al moment. Però gràcies a aquestes sessions estic ampliant molt els meus coneixements envers aquesta eina, i ja m’està servint i sent de profit per a altres tasques no vinculades amb l’assignatura. 

dimecres, 21 de novembre del 2012

Muntatge Power Point

Aquesta setmana hem après a realitzar un muntatge amb el programa Power Point.
Na Marina ens ha proporcionat les imatges i els audios necessaris per muntar el nostre conte de CAILLOU. Pas a pas, hem anat seguint a na Marina per a crear el nostre conte, amb el qual pots anar endavant i tornar darrere segons els teus interessos. Això fa que aquesta eina sigui de gran atractiu per als més petits, als quals invites a llegir un conte de forma interactiva. 


No és la primera vegada que faig ús d'aquest programa per a realitzar, per exemple, exposicions a classe. Però mai l'havia emprat amb aquesta funció, i realitzant accions més complexes com enganxar enllaços entre les diapositives, audios al clicar a les imatges, etc.

Aquestes sessions que hem dedicat a treballar el muntatge amb el programa Power Point ens servirà per a confeccionar el nostre treball grupal, el qual té com a temàtica el reciclatge, i que consistirà en un joc interactiu creat amb aquesta mateixa eina.

dimarts, 13 de novembre del 2012

Què diu la normativa?


Respecte a l'aplicació de les TIC als processos educatius la LOE esmenta una sèrie de característiques que m’agradaria comentar, com per exemple, que s’ha de garantir una primera aproximació a aquestes al segon cicle de l’Educació Infantil; que hauran de treballar-se en totes les àrees; que aquestes hauran de servir com a medi d’expressió, comunicació i coneixement dels alumnes; que al segon cicle d’Educació Infantil s’haurà d’aprendre l’ús d’instruments tecnològics, com per exemple, l’ús del teclat  i del ratolí.

Per altra banda, volia comentar que, en mi opinió, en aquesta normativa mancaria qualsevol aspecte que faci referència a la formació del professorat en les TIC. A la vegada, manca fer referència a l’aproximació de les TIC a l’àmbit familiar.  Aquestos dos aspectes són de vital importància per tal d’incloure de forma adequada les noves tecnologies als processos educatius. 


Ministro TIC comprometido con el desarrollo de Chocó

dijous, 1 de novembre del 2012

LES CACERES DEL TRESOR


Les caceres del tresor és una activitat didàctica que mai he posat en pràctica. Pel que he llegit sembla una eina molt adient per als alumnes per tal d’aprendre i investigar els continguts de forma autònoma a través de la xarxa.
Aquestes pàgines generades pels docents permeten als alumnes realitzar el seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge a partir de contestar a les preguntes, sobre el tema concret que es vol treballar, que figuren en la pàgina web. Per tant, les preguntes escollides pels docents han d’estar adequadament formulades i han de tenir una càrrega significativa per tal que els alumnes adquireixen coneixements sobre el tema.

Una alternativa d’aquesta eina, és que els alumnes preparen les seves pròpies caceres del tresor. D’aquesta manera, el fet de formular les preguntes i cercar les pàgines webs ja implica un aprenentatge sobre el tema.

Al principi, utilitzar aquesta eina pot semblar una mica difícil de dur a la pràctica, però després de llegir i investigar sobre el mètode m’he adonat que és una forma molt interessant de desenvolupar els coneixements.

En conclusió, La caza del tesoro és un tipus d’activitat didàctica que permet fer als alumnes un aprenentatge significatiu a través del treball autònom mitjançant les noves tecnologies. 

dimarts, 23 d’octubre del 2012

Competencia digital de los profesores


Després de visualitzar el video de la conferència d'en Jordi Adell: Competencia digital de los profesores, volia fer un comentari:

En Jordi Adell ens deixa evidencia de la importància que té avui en dia la formació del docent en l’ús de les noves tecnologies. Aquest diu que existeix un estudi que diu que la formació del professorat en les TIC consta de diferents fases: la d’accés: aprendre l’ús bàsic de la tecnologia; la d’adopció: els professors usen els ordinadors per a fer el mateix que feien sense tecnologia; la d’adaptació: s’integra la nova tecnologia en pràctiques tradicionals però augmentat la productivitat; la d’apropiació: comencen a experimentar-se noves formes de treballar amb les noves tecnologies; i la de innovació: on s’utilitza la tecnologia de forma que ningú l’ha fet abans; i que aquest procés tarda entre 3 i 5 anys.

Estic d’acord en que aquest procés és un procés lent, costós, i el qual necessita de molta predisposició per part del professorat per aprendre i integrar-se dins l’ús d’aquestes noves tecnologies.

Un docent pot gaudir emprant les noves tecnologies i pot transmetre als seus alumnes uns coneixements molts rics, si realment té ganes i predisposició per fer d’aquesta eina una eina per aprendre.

diumenge, 21 d’octubre del 2012

El so

La sessió d'aquest dimecres l'hem dedicada a treballar l'edició de so mitjançant el programa Audicity.
L'activitat consistia en que havíem de crear una audició a partir d'una gravació de la nostra veu i una altra cançó a escollir.
Jo vaig escollir un poema: "El gall i la perla" per a recitar amb la meva veu, i una melodia molt suau de fons.
Vaig editar el so de la meva veu ficant-li un ritme més lent, un to més alt, eliminant el soroll, etc. També vaig editar el so de la melodia eliminant el soroll, fent una degradació del so, etc.


Aquest programa m'ha semblat molt fàcil d'emprar per a editar arxius d'audi. Tal vegada, si l'hagués conegut abans m'hauria estat de gran ajuda per a realitzar diversos treballs d'assignatures d'anys passats.

dijous, 11 d’octubre del 2012

Sociedad de la información, tecnologías digitales y educación


"Sociedad de la información, tecnologías digitales y educación" de Manuel Area Moreira.

Després de llegir aquesta lectura volia destacar un parell d’idees molt significatives que es comenten a aquesta.
Actualment les noves tecnologies són usades per pràcticament tota la població, i això és un fet innegable. Són  les persones majors les que, tal vegada, fan menys ús d’aquestes per motius d’edat, ja que la introducció d’aquestos invents tecnològics en la nostra societat els ha arribat més de lluny.
El desconeixement de l’ús de les noves tecnologies és comparable amb el que representava, fa pocs anys, el fet de no sabre llegir ni escriure. L’alfabetització tecnològica és un fet necessari a la nostra societat actual.

J. Echevarría identifica distintes perspectives i posicions sobre el paper de les noves tecnologies en la configuració del que el denomina el tercer entorn:
- Un discurs mercantilista sobre la societat de la informació i les noves tecnologies divulgat pels sectors industrials vinculats amb el sector de la nova economia.
- Un discurs crítico-político que defensa que les tencologies digitals deuen estar al servei del desenvolupament social i humà, i no controlat pels interessos de les grans corporacions industrials del mon capitalista.
- Un discurs tecnocentrista que diu que les tecnologies digitals són el eix d’un procés de revolució de la civilització humana.
- Un discurs apocalíptico en el que les tecnologies de la informació i comunicació representen el fi dels ideals i valors de la modernitat i el model il·lustrat de societat.

Per altra banda, comenta que el fet de la globalització ve de la mà del desenvolupament de les tecnologies en la nostra societat. Aquestes han estat un motor d’acceleració d’aquest procés, ja que han fet possible la transmissió d’informació i dades per tot el planeta.

També parla sobre la importància d’integrar les noves tecnologies dins el sistema escolar. Com a futures docents, tenim l’obligació de continuar amb aquest projecte d’integrar les noves tecnologies dins l’educació, i hem de fer d’aquest un procés favorable per als nostres alumnes. 

dimecres, 10 d’octubre del 2012

Edició d'imatgeA la sessió d'avui hem continuat treballant en l'edició de fotografies amb el programa Gimp. 
La tasca d'avui ha consistit en agafar una fotografia d'Internet i editar-la canviant els rostres dels personatges. 
Ha estat molt divertit realitzar aquesta activitat i a més, he tornat a treballar l'acció de retallar una fotografia i enganxar-la damunt una altra, ajustar la mida, esborrar les parts que sobren, etc.
Aquest ha estat el resultat de la meva edició:


Amb aquesta fotografia us present el nostre grup de treball: Na Ana, na Dámaris, na Danae i jo, na Susana. 

divendres, 5 d’octubre del 2012

Un siglo de tecnologías
Na Marina ens ha penjat al moodle de l'assignatura el vídeo: "Un siglo de tecnologías", on un home parla sobre la tecnologia i el pas dels anys. 

El vídeo m’ha semblat molt tendre, ja que el relat de l’home et feia aflorar molts sentiments, però a la vegada m’ha fet reflexionar sobre el tema.

Jo sempre he admirat i m’he preguntat com és possible el fet de sentir la veu d’una persona a través del telèfon quan està tan lluny, o el poder veure en directe la imatge a través d’una videollamada... 

Però és en les tres últimes setmanes quan més importància li he donat, ja que el fet de tenir al meu germà fora de casa m’ha portat ha estar diàriament ‘enganxada’ a l’eina Skype.

És molt gratificant agafar el mòbil i polsar un simple botó, i en qüestió de segons poder veure al meu germà, en directe, però a molts kilòmetres d’aquí.  

A l’època del senyor del vídeo ja deuria de ser molt estrany el fet d’escoltar el so a través de la radio, o el veure la teva imatge plasmada en una fotografia, però encara avui dia jo hem qüestiono: COM?

dijous, 4 d’octubre del 2012

Edició d'Imatge

Aquesta segona sessió de taller de l'assignatura l'hem dedicada a conèixer alguns conceptes sobre imatge digital i a treballar l'edició d'IMATGE amb l'eina GIMP.

Na Marina ens va fer una foto individual a cadascuna, i la va penjar al moodle de l'assignatura. Així, cadascuna va descarregar-se la seva fotografia i la va utilitzar per a treballar amb Gimp.
Algunes de les tasques que vàrem aprendre a realitzar són: veure la informació de la imatge; canviar alguns paràmentres com mode, resolució, etc; guardar la imatge en diferents formats: gif, jpc, etc; emprar eines de selecció i retall; rotar la imatge; maneig de capes; emprar l'eina borrador...

Realitzar l'edició de la imatge va ser una tasca fàcil, ja que Na Marina anava explicant pas a pas què és el que havíem d'anar fent.
Així va quedar la meva fotografia després de ser editada:Després de treballar amb aquest programa he pogut comprobar que l'edició de fotografies no és tan complicada com em pensava.
Realitzar aquests tipus de tallers a l'assignatura m'ha animat a treballar amb aquest programa per a l'ús personal. L'edició de fotos pot ser divertida i molt fàcil de realitzar amb aquesta eina!

dimecres, 26 de setembre del 2012

Presentació i Reflexió 1er dia

El taller d'avui l'hem dedicat a crear els nostres blocs de l'assignatura. En grup amb Na Danae, Na Dámaris, Na Sílvia i jo, hem creat un bloc grupal on es plasmarà el procés del nostre treball en grup.
Per altra banda, individualment cadascuna hem creat el nostre bloc personal, i amb aquesta entrada inauguro el meu.

En aquesta sessió a més de crear els nostres blocs, hem aprés a ficar gadgets, a enganxar fotos creative commons, enganxar videos, a crear diverses pàgines dins l'entrada, a enllaçar un bloc dins un altre, etc.
És cert que algunes d'aquestes coses ja les havia fet anteriorment, però com que durant l'estiu he deixat aquesta eina una mica oblidada i no la he usat amb freqüència, tal vegada havia perdut una mica la pràctica.

Seguint les indicancions que Na Marina anava donant durant la classe ha estat fàcil realitzar les tasques, així:

Aquesta és la prova de l'enllaç de video:

I a questa és la prova de l'enllaç d'una foto creative commons:  futuro-niño-ordenadorCom a gadgets he decidit ficar al meu bloc un calendari, una imatge i un llistat de blocs, per tal de tenir accés als meus blocs de l'assignatura més ràpidament.

En conclusió, aquesta sessió ha estat de profit per a mi ja que he refrescat els meus coneixements envers l'ús de l'eina blogger, i els he posat en pràctica.