dilluns, 10 de desembre del 2012

Ús de les TIC

Per tal de sentir-me motivada a utilitzar les TIC com a futura docent, m’agradaria que el centre en el que estic tingui predisposició per fer servir aquestes com a eina en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

Així, el centre hauria de comptar amb les condicions necessàries per a disposar d’ordinadors disponibles tant per als alumnes com per als docents. A més, s’hauria de comptar amb algun tipus de formació destinada al professorat, per tal de fer un treball més significatiu entre tots.

Per altra banda, l’equip docent hauria de tenir la predisposició necessària per a fer un treball conjunt envers l’ús de les TIC. Hauria d’existir una cooperació i un treball coordinat entre els docents del centre per tal de realitzar una tasca coherent.

A més, crec que seria necessària la inclusió de les famílies en l’ús de les TIC. Així, els alumnes aproparan les noves tecnologies tant a l’escola com a casa.

És molt important conscienciar als alumnes de que l’ús de les TIC ha de servir com a eina educativa, i que han de fer d’aquestes un ús coherent i significatiu per al seu procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada