dijous, 11 d’octubre del 2012

Sociedad de la información, tecnologías digitales y educación


"Sociedad de la información, tecnologías digitales y educación" de Manuel Area Moreira.

Després de llegir aquesta lectura volia destacar un parell d’idees molt significatives que es comenten a aquesta.
Actualment les noves tecnologies són usades per pràcticament tota la població, i això és un fet innegable. Són  les persones majors les que, tal vegada, fan menys ús d’aquestes per motius d’edat, ja que la introducció d’aquestos invents tecnològics en la nostra societat els ha arribat més de lluny.
El desconeixement de l’ús de les noves tecnologies és comparable amb el que representava, fa pocs anys, el fet de no sabre llegir ni escriure. L’alfabetització tecnològica és un fet necessari a la nostra societat actual.

J. Echevarría identifica distintes perspectives i posicions sobre el paper de les noves tecnologies en la configuració del que el denomina el tercer entorn:
- Un discurs mercantilista sobre la societat de la informació i les noves tecnologies divulgat pels sectors industrials vinculats amb el sector de la nova economia.
- Un discurs crítico-político que defensa que les tencologies digitals deuen estar al servei del desenvolupament social i humà, i no controlat pels interessos de les grans corporacions industrials del mon capitalista.
- Un discurs tecnocentrista que diu que les tecnologies digitals són el eix d’un procés de revolució de la civilització humana.
- Un discurs apocalíptico en el que les tecnologies de la informació i comunicació representen el fi dels ideals i valors de la modernitat i el model il·lustrat de societat.

Per altra banda, comenta que el fet de la globalització ve de la mà del desenvolupament de les tecnologies en la nostra societat. Aquestes han estat un motor d’acceleració d’aquest procés, ja que han fet possible la transmissió d’informació i dades per tot el planeta.

També parla sobre la importància d’integrar les noves tecnologies dins el sistema escolar. Com a futures docents, tenim l’obligació de continuar amb aquest projecte d’integrar les noves tecnologies dins l’educació, i hem de fer d’aquest un procés favorable per als nostres alumnes. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada